Doqquz Kişi Üzüyü

Süzgəc
   "Göy altındakı Elf padşahları üçün üç üzük,
   Daş salonlarında cırtdan ağalar üçün yeddi,
   Ölümə məhkum olan Fani Adamlar üçün doqquz,
   Biri qaranlıq taxtında Qaranlıq Lord üçün. . ."

   9 məhsulları

   9 məhsulları